Veileder for tilkobling mellom Orgbrain og Altinn

Kapitler i denne delen

Veileder for tilkobling mellom Orgbrain og Altinn

Innledning

For at du skal kunne sende inn aksjonærregisteroppgaven fra Orgbrain må du sette opp en kobling mellom Orgbrain og Altinn.  Du vil her finne en beskrivelse på hvordan du setter opp denne koblingen.

Det første du gjør er å logge deg inn i Altinn.

Etter at du har logget inn, må du velge hvilke aktør du vil fortsette som. Her er må du velge deg selv som privatperson, og ikke noen av organisasjonene du ellers har tilgang til. 

Du kan nå velge «Innstillinger» i menyen vist i skjermbildet ovenfor eller ved å gå til «profil» i toppmenyen. Deretter velger du «Avanserte innstillinger».

Innloggingsinformasjon

Ved å scrolle ned på siden, vil du se en seksjon som heter «Innloggingsinformasjon». Her oppretter du blant annet det passordet som du skal bruke hver gang du sender inn en aksjonærregisteroppgave fra Orgbrain til Altinn. 

Brukernavn: Legg inn et brukernavn, for eksempel ditt navn eller din e-postadresse.

Endre passord (passord 1): Her legger du inn et personlige bruker passord som skal benyttes hver gang du sender inn aksjonærregisteroppgave fra Orgbrain.  Dersom du glemmer passordet kan du se det på nytt ved å trykke på «Vis». NB: Det kan ta noen minutter før Altinn klarer å oppdatere dette passordet slik at det kan benyttes i Orgbrain.

Mobilnummer: Her legger du inn ditt mobilnummer. Det er til dette nummeret du vil motta SMS med engangskode fra Altinn i forbindelse med innsending.

Kryss av: For å kunne sende inn til Altinn må du kryss av for «Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavnet og passordet». 

Lagre: Husk å lagre informasjon du legger inn. 

Registrer datasystem

Litt lenger ned på siden finner du «Registrer datasystem». Her oppretter du tilkoblingen mellom Orgbrain og din Altinn-bruker.

Beskrivelse: Her legger du inn en kort beskrivelse på tilkoblingen, for eksempel «Orgbrain».

Type datasystem: Ved å klikke i feltet Type datasystem» vil du få frem en liste med systemer. Her velger du «Orgbrain».

Passord (passord 2): Opprett et passord (Datasystempassord) som skal benyttes når du oppretter tilkobling mellom Orgbrain og Altinn.

Bekreft passord: Her må du gjenta passordet, som en kontroll. 

Legg til: Ved å klikke på «Legg til» vil du se at Orgbrain dukker opp på en linje nederst med er ID-nummer (Datasystem-ID). Det er dette ID-nummeret du skal benytte når du skal opprette en kobling mellom Orgbrain og Altinn. 

Du er nå klar for å sende  aksjonærregisteroppgaven fra Orgbrain til Altinn. 

Orgbrains modul for aksjonærregisteroppgaven finner du fra Eiere -> Aksjeeierbok -> tre prikker-menyen oppe til høyre -> Altinn (RF-1086).

Gå til veileder for rapportering av Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) i Orgbrain

Rull til toppen