Kapitler i denne delen

Aksjeeiere / Medlemmer

Under “Eiere” legger man inn alle aksjeeiere i et aksjeselskap og alle medlemmer i en medlemsorganisasjon. Dette trenger systemet å ha oversikt over for å kunne invitere til generalforsamlinger/årsmøter samt sikre at avstemmingen på agendapunkter blir riktig i forhold til hvor mange stemmer den enkelte har. 

Ved å klikke på “Eiere” i venstremenyen kan man legge til nye eiere

Når man har lagt til ny eier kan man legge eieren til aksjeeierregisteret ved å klikke på  knappen “Rediger” i venstremenyen. Øverst til høyre er det en + knapp. Etter å ha klikket på denne så kan den nye aksjeeieren legges inn. 

Dersom det er endringer i antall aksjer vedkommende eier så kan dette endres med å klikke på “Rediger” i venstremenyen og så oppdatere. 

Administrator kan se på historikken til en eier ved å klikke på “Eiere” i venstremenyen og så den konkrete eier. Under “Historikk” vil man kunne se de endringene som har vært. 

Gi fullmakt

Ved innkalling til generalforsamling har eierne mulighet til å kunne gi fullmakt til at andre kan delta på deres vegne. Ved mottak av invitasjon til generalforsamling vil brukerne få tre valg. Enten “Delta”, “Deltar ikke” og “Gi fullmakt”.

Ved å klikke på “Gi fullmakt” vil et fullmaktsskjema dukke opp. Her kan deltakeren enten gi fullmakt til styrets leder eller velge en annen person. Dersom man velger Annen” må navn og e-postadresse til vedkommende fylles ut.

Etter å ha fylt ut hvem som skal ha fullmakt må brukeren krysse av for å avgi signatur og så klikk “Lagre”. Da vil deltager status endre seg til “Deltar (fullmektig)”. 

Samtidig vil mottakeren av fullmakt motta en e-post om at brukeren har tildelt vedkommende en fullmakt til å delta på generalforsamlingen.  

Dersom vedkommende som er tildelt fullmakt ikke har en bruker i Orgbrain vil vedkommende bli bedt om å registrere en bruker. Når det er gjort vil vedkommende kunne få tilgang til møte. 

Den som er administrator vil se at en ny bruker vises i “Admin” med rollen “Aksjonærfullmektig”. 

Den som blir gitt fullmakt vil kunne se tidligere generalforsamlinger. Fullmakten vil være gyldig frem til kl 23:59 på den dagen møte avholdes. Etter dette vil fullmaktshaver ikke lenger ha tilgang.

Rull til toppen